Navigace

Ctnosti a Neřesti

Duší Kuksu jsou sochy. Potkáte jich tu desítky doslova na každém kroku. Největší atrakcí jsou ale Ctnosti a Neřesti – sochy 24 žen představující dobré i špatné lidské vlastnosti. Vytvořil je geniální umělec Matyáš Bernard Braun a patří k vrcholu českého baroka.

Ctnosti (vlevo)
Víra, Naděje, Láska, Trpělivost, Moudrost, Statečnost, Cudnost, Píle, Štědrost, Upřímnost, Spravedlnost a Střídmost

Neřesti (vpravo)
Pýcha, Lakomství, Závist, Smilstvo, Obžerství, Hněv, Lenost, Zoufalství, Lehkomyslnost, Pomluva, Lstivost a Podvod

Terasa (uprostřed)
Osm soch blahoslavenství a uprostřed Náboženství. Vlevo před ctnostmi Anděl blažené smrti, vpravo před neřestmi Anděl žalostné smrti.


 

Ctnosti a Neřesti, Kuks

Ctnosti a Neřesti, KuksCtnosti a Neřesti, Kuks

Ctnosti a Neřesti, Kuks

 

 

 


Tento web vznikl v rámci projektu Kuks–Braunův kraj. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
 

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.