Navigace

Trasa 3
Půjdem spolu do Betléma


7 km, čas 2-3 hodiny
Zavedeme vás z Kuksu do Braunova Betléma a zpět. Uvidíte vrchol
českého baroka – do skal vytesanou galerii soch Matyáše Brauna. Celá trasa je 7 km dlouhá. Doporučujeme pevnou obuv. Cesta je schůdná za jakéhokoli počasí. Začíná i končí na parkovišti u vjezdu do Kuksu. 

 

Naučná stezka

Braunovým Betlémem a celou barokně komponovanou krajinou v okolí Kuksu vás provede Naučná stezka Půjdem spolu do Betléma. Sedm kilometrů dlouhý okruh má celkem 20 zastávek a je v terénu vyznačen pásovým značením Klubu českých turistů. Okruh z Kuksu do Braunova Betléma sleduje červenou turistickou značku; zpáteční cesta vede po žluté značce. Cedule naučné stezky nechala vyrobit a osadit Revitalizace KUKS v roce 2013 díky evropským fondům. 

 

Nechce se vám pěšky?
K Braunovu Betlému můžete z Kuksu dojet i autem. Hnědé směrovky na křižovatkách vás dovedou až na parkoviště u vchodu do areálu Braunova Betléma u obce Hřibojedy. Odtud vás čeká nenáročná 30minutová procházka přímo k sochám Matyáše Brauna a zpět k vozu.

 

1. Půjdem spolu do Betléma
(začátek trasy v Kuksu)

Kdo neviděl Braunův Betlém, nemůže o sobě říci, že navštívil Kuks. Zveme vás na procházku do místa, které je už 300 let oblíbeným cílem vycházek lázeňských hostů. Z takzvaného Nového lesa se na příkaz hraběte Šporka stal park plný fontán, pousteven, kaplí a obrazů. Matyáš Braun tady vytvořil řadu monumentálních plastik, a to přímo v pískovcových skalách a balvanech mezi stromy. Vznikla tu jedinečná sochařská galerie pod širým nebem.

 

2. Poustevny a lomy v Kuksu

Hrabě Špork nechal v okolí Kuksu postavit několik pousteven. Najal do nich poustevníky, aby jeho hostům a účastníkům lovů nabízeli občerstvení a odpočinek na cestě
do Braunova Betléma. Naprotějším břehu stála poustevna sv. Františka. Dochoval se jen reliéf, kterýu ní Matyáš Braun vytesal do skály. (Můžete jej vidět cestou z Braunova Betléma.) V nedalekém lomu sv. Klimenta se těžil kámen pro Kuks i pevnost Josefov. Dnes slouží jako přírodní galerie soch.

 

3. Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple dnes stojí na půli cesty do Braunova Betléma. Dílna Matyáše Brauna ji vytvořila v roce 1720 na pokyn hraběte Šporka v místě, kde ústil most přes Labe. V té době již byly lázně
na vrcholu své slávy a hrabě se zaměřil i na velkorysou proměnu okolní krajiny. Pro potěchu lázeňských hostů vznikla řada kaplí, alejí, pousteven, altánů a fontán. Celé dílo dovršil o několik let později vznik Braunova Betléma (1725–1734).

 

4. Barokně komponovaná krajina

Společně s výstavbou lázní nechal hrabě Špork přetvářet i okolí Kuksu. Vznikla barokně
komponovaná krajina – promyšlený systém alejí, průseků v lesích, solitérních dřevin, pousteven, křížků a soch světců. Mnoho prvků zaniklo, nebo je pozdější zásahy do krajiny setřely. Například železniční trať přetíná původní směr již zaniklé křížové cesty z Žirče a soudobé sochy návštěvníka odvádějí pryč z cesty mezi Kuksem a Braunovým Betlémem.

 

5. Rozcestí v Novém lese

Hrabě Špork koupil tento les v roce 1717 od Dvora Králové nad Labem. Říká se mu Nový
les, protože tento pozemek byl poslední, který ke svému panství připojil. Do kůry okolních stromů nechával vyrýt různé biblické výjevy. Ty velmi vadily jezuitům z nedaleké Žirče. Sousedské spory s jezuity nakonec vedly až k inkvizičnímu šetření, zatčení hraběte Šporka a obsazení Kuksu vojskem.

 

6. Alej sedmi fontán

Nedaleko cesty v lesním porostu se dochovala okrouhlá kamenná mísa. Je to spodní
část fontány s velkým vodotryskem, která stála uprostřed zahrady vedle poustevny sv. Antonína. Od pramenů u Braunova Betléma sem vodu přivádělo potrubí. Dolů směrem k
řece vedla podél cesty Alej sedmi fontán. Byla dokončena v roce 1732. Patřila k důležitým prvkům, které tvořily vybavení podél prohlídkové trasy z údolí Kuksu k sochám v Braunově
Betlémě.

 

7. Poustevna sv. Antonína

Na malém návrší stála poustevna sv. Antonína. Bohužel se nedochovala. Její podobu ale známe ze starých obrazů. Byla to drobná stavba se dvěma zahradami – okrasnou a kuchyňskou. V zahradách byly velké fontány a vodu sem přivádělo potrubí z nedalekého Braunova Betléma. Býval odtud výhled do údolí Labe, na Krkonoše i na Kuks. V poustevně
byla dřevěná socha sv. Antonína. Do ní vhazovali lázeňští hosté posměšné pamflety namí
řené proti jezuitům. Klíče od vnitřní schránky měl pouze hrabě Špork.

 

8. Poustevna sv. Pavla a Jákobova studna

Vpravo za vámi, přímo naproti skále s Braunovým Betlémem, stála dřevěná osmiboká stavba –poustevna sv. Pavla. Dochovalo se jen kamenné Braunovo sedátko s otevřenou knihou u jejího vchodu. Obýval ji poustevník najatý hrabětem Šporkem. Pouštěl fontány a lázeňským hostům nabízel občerstvení. Slepou cestou nalevo dojdete k Jákobově studni. Kristus v ní hasí svoji žízeň a rozmlouvá se Samaritánkou. Silný pramen vyvěrající v lese napájel studnu, ale i 8metrový vodotrysk a řadu sedmi fontán podél cesty až k Labi.

 

9. Braunův Betlém

Monumentální reliéf za vámi dal tomuto místu jméno. Matyáš Braun zobrazil uprostřed Narození Páně s postavami Marie, Josefa a malého Ježíška. Zleva k nim přicházejí Tři králové s bohatým průvodem a před Svatou rodinou klečí pastýři. Vchod do jeskyně kryla nebeská klenba s Andělem Gloria na vrcholu. Scénu doplňovaly další volně stojící postavy, velká kašna a další stavby. Z Braunova Betléma se dochovalo jen torzo. I tak patří k vrcholům evropského barokního umění. Barokní sochy bývaly barevné. V hlubokých záhybech Braunových soch se zbytky barev dochovaly dodnes.

 

10. Vidění sv. Huberta

Hrabě Špork byl vášnivý lovec. Založil lovecký Řád sv. Huberta ( jeho prestižním členem byl i císař Karel VI.), zpopularizoval v Čechách hru na lesní roh a parforsní hony se psy. V roce 1722 vyslal Matyáše Brauna, aby zde přímo do rostlé skály vytesal příběh o sv. Hubertu, patronu všech lovců. Bylo to první významné dílo, které zde Braun vytvořil. Dva roky po dokončení Hubertova reliéfu vznikla socha ležící Marie Magdaleny (1728). Proti vám stávala poutní kaple Povýšení sv. Kříže.

 

11. Onufrius a Jan Křtitel

Poustevník Onufrius (blíže k vám) po 60 letech osamění v poušti vidí člověka. Matyáš
Braun dokonale zachytil úlek, vnitřní neklid a napětí svalů. Dívá se směrem, ze kterého přicházeli lázeňští hosté z Kuksu. Snad jen silné poškození způsobilo, že Onufrius je více ceněn, než opodál ležící sv. Jan Křtitel s ovečkou. Přitom se jedná o jedno z největších děl Braunova umění, které si v ničem nezadá s tvorbou Michelangela. Dokončen byl mezi prvními. Už v roce 1726 jej zmiňuje komise řešící hraniční spor hraběte Šporka s jezuity.

 

12. Jan Garinus

Socha Juana Garina byla předmětem hraničního sporu hraběte Šporka s jezuity. Stála totiž
na jejich pozemku. Podle legendy Garinus znásilnil a zavraždil dceru barcelonského hraběte. Za trest se měl plazit po zemi jako zvíře, než mu bude odpuštěno. Matyáš Braun zachytil okamžik, kdy poustevníka vyslídili psi otce zabité dívky. Garinus je anatomicky asi nejlépe zpracovaná socha v naší zemi. Nad sochou je erb Šporků a v jeskyni sedátko s otiskem hraběcí ruky. Braunů v Betlém poznamenala těžba kamene pro stavbu pevnosti Josefov.

 

13. Křesťanský bojovník

Hrabě Špork vedl sousedské spory s jezuity z nedaleké Žirče. Nevynechal jedinou příležitost jim uštědřit šťouchanec. Zde stála socha velkého křesťanského bojovníka (dnes je v Kuksu). Hrozila mečem k Žirči a z oken jezuitské rezidence ji bylo dobře vidět. Na skále vpravo od vás bylo namalováno peklo – čerti měli podobu jezuitů. Teprve pod hrozbou inkvizičního šetření povolal hrabě narychlo Petra Brandla, aby přes peklo namaloval Útěk Svaté rodiny do Egypta.

 

14. Půjdem spolu do Betléma
(začátek trasy na parkovišti u Braunova Betléma)

Kdo neviděl Braunův Betlém, nemůže o sobě říci, že zná české baroko. Už 300 lety je oblíbeným cílem hostů z nedalekých lázní v Kuksu. Z takzvaného Nového lesa se na příkaz hraběte Šporka stal park plný fontán, pousteven, kaplí a obrazů. Matyáš Braun tady vytvořil
řadu monumentálních plastik, a to přímo v pískovcových skalách a balvanech mezi stromy. Vznikla tu jedinečná sochařská galerie pod širým nebem. Z Braunova Betléma vás naučná stezka zavede až do Kuksu.

 

15. Vyhlídka na Šporkovo panství

Z tohoto místa můžete vidět téměř celé bývalé panství Choustníkovo Hradiště. Přímo před vámi je areál bývalých barokních lázní v Kuksu. Braunův Betlém v takzvaném Novém lese za vámi nabízel lázeňským hostům klidné místo k rozjímání. K velké oblibě Kuksu ale přispěly i hlučné štvanice a parforsní hony. Ty se pořádaly na opačné straně panství v hlubokých lesích za Kuksem kolem Hubertova údolí zvaného Bokouš.

 

16. Poustevna sv. Františka

Ve skalním bloku pod cestou je vytesán reliéf Stigmatizace sv. Františka. Svatý muž na něm vzhlíží k ukřižovanému Ježíši Kristu. Jedná se patrně o první práci Matyáše Brauna tesanou do holé skály. V roce 1701 byla nad reliéfem postavena poustevna sv. Františka. Obýval ji poustevník najatý hrabětem Šporkem a poskytoval lázeňským hostům možnost odpočinku na půli cesty z Kuksu do Braunova Betléma.

 

17. Madona s dítětem

Kromě mecenášů typu hraběte Šporka zanechali ve zdejším kraji své stopy také prostí místní lidé a bezejmenní sochaři. Stávalo se tak na místech zvláštních událostí. Sochu Madony s děťátkem je tu od roku 1884. Vztyčila ji selka Khunová z nedalekého Zaloňova na konci svého pole z vděčnosti, že její otec zde přežil úder blesku.

 

18. Nádraží

Vlaky v Kuksu staví už od roku 1858. Železnice už tehdy pomohla změnit Kuks v oblíbené výletní místo. Takzvaná Jihoseveroněmecká spojovací dráha (Süd-norddeutsche Verbindungsbahn) přivedla vlak z Pardubic přes Kuks až do Liberce – tehdy druhého největšího českého města. Průmyslový sever Čech se tak dočkal železničního spojení s spojení s Vídní i Prahou. Celou 250km trať vybudovala soukromá společnost.

 

19. Špitální zahrada

Pravidelný půdorys, štěrkové cestičky, pečlivě střižený zimostráz, obří obelisky a celá řada soch. Zámecká zahrada na Loiře? Kdepak, tohle je špitální bylinková zahrada v Kuksu. Pěstovalo se tu ovoce, zelenina a byliny pro potřebu hospitalu a lékárny U granátového jablka. Velký křesťanský bojovník uprostřed a další sochy byly do bezpečí zahrady přeneseny z Braunova Betléma.

 


Tento web vznikl v rámci projektu Kuks–Braunův kraj. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
 

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.