Searching

extended searching ...

Information centre

Turistické informační centrum Kuks, č. p. 72

Tourist Information Centre Kuks


Contact us
info@revitalizacekuks.cz
+420 499 422 423

Address

Kuks 72 (Jeschke Manson)
544 43 Kuks

Opening times
April: Fri, Sat, Sun
9.00–16.00

May–September: Tue–Sun
9.00–17.00


October: Fri, Sat, Sun
9.00–16.00

Navigation

Contact us


Revitalizace KUKS o.p.s
 

We are Revitalizace KUKS. A non-governmental and not-for-profit company. We are returning the Baroque complex in Kuks to its former glory. 

 

adresa
 

Tourist information
Revitalizace KUKS o. p. s.
Kuks 72
544 43 Kuks

Mailing address
Revitalizace KUKS o. p. s.
Kuks 12
544 43 Kuks

 

   

   

 

Contact us

Ing. Martin Puš
+420 736 238 374
 
 
Filip Košťál, DiS.
PR Manager and Chief Tourist Officer
filip.kostal@revitalizacekuks.cz
+420 606 064 282
 
 

Ing. Daniela Hejzlarová
Financial Manager
daniela.hejzlarova@revitalizacekuks.cz
+420 722 956 965

 

Mgr. Tereza Všetečková
Project Manager
tereza.vseteckova@revitalizacekuks.cz
+420 732 137 877

 

Ing. Veronika Tomková
Project Manager
veronika.tomkova@revitalizacekuks.cz
+420 722 940 096

 

Miroslava Kopecká
Tourist Officer
miroslava.kopecka@revitalizacekuks.cz
+420 499 422 423

 Boards of Directors

 
Governing Board Supervisory Board Statutory body

Miroslav Vlasák
Chairman of the Board

Bc. Petr Luska
Josef Dvořák
Ing. Petr Kebus
Jiří Beran
Jan Herink

Josef Dušek
Chairman of the Supervisory Board

Zdeňka Dršková
Ing. Petr Kilevník

Ing. Iva Krunčíková
Director General
iva.kruncikova@revitalizacekuks.cz

 
 

 

Tento web vznikl v rámci projektu Kuks–Braunův kraj. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
 

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.