Navigace

Záchrana drobné architektury

Opravili jsme dvě historická schodiště, po kterých se už nedalo chodit, poničené barokní studánky a Braunovu sochu Davida. Projekt byl v průběhu realizace převeden na obec. Pomohli jsme s administrací a financováním projektu.  

Z Programu rozvoje venkova jsme získali téměř 4 miliony korun na projekt s dlouhým názvem Záchrana drobné architektury a sochařských děl v obci Kuks. Spočíval v restauraci dvou zničených schodišť spojujících nábřeží Labe a cestu nad místním vinohradem, dvou kamenných barokních studánek s lázeňskými prameny a Braunovy sochy Davida. Součástí oprav bylo i provedení stavebně-historického průzkumu schodiště, díky kterému bezpečně víme, že na jeho kamenné stupně byl použit materiál ze strženého zámku.  
Protože podpora nám byla poskytnuta v režimu de minimis a hrozilo, že nebudeme moci žádat o další dotace, byla celá dotace převedena na obec Kuks. Projekt jsme nadále metodicky řídili, obci poskytovali administrativní podporu a poskytli finanční prostředky na jeho spolufinancování. 

 


 

stav projektu projekt byl ukčonen
výdaje 4 mil. Kč
realizace 2010 - 2011
zdroj financování

PRV
Královéhradecký kraj

 

 

 

 

 


 


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.