Navigace

Vzdělávací krajina Kuks

Komentované prohlídky Křížové cesty 21. století, odborný workshop pracovníků v cestovním ruchu a propagace na veletrzích.

Cílem projektu bylo představit krásy Kuksu a Královéhradeckého kraje pomocí mobilního informačního centra na veletrzích cestovního ruchu a na hojně navštěvovaných akcích. Mimo jiné jsme tak návštěvníkům Vinobraní v Kuksu zajistili komentované prohlídky Křížové cesty 21. století ve Stanovicích u Kuksu. Uspořádali jsme workshop pro pracovníky v cestovním ruchu, jehož cílem byla výměna zkušeností a představení příkladů dobré praxe.
 

 

stav projektu projekt byl ukončen
výdaje 44 tis. Kč
realizace 2011
zdroj financování

Královéhradecký kraj

 

 

 

 


 


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.