Navigace

Voda a cestovní ruch

Řeky odjakživa spojují krajinu, kterou protékají. Jsou i pojítkem mezi lidmi. Na třetím ročníku mezinárodní konference jsme představili turisticky atraktivní místa podél Labe, Odry a Kladské Nisy. Vznikla tematická sada tiskovin a výstava Živé řeky.

Navázali jsme na předchozí ročníky česko-polských konferencí. Tématem bylo tentokrát pojetí vody jako příležitosti pro rozvoj turistického ruchu a pojítka mezi provozovateli turistických atraktivit podél řek Labe, Odry a Kladské Nisy. Na konferenci vystoupili přednášející z Česka, Polska a Německa.
 
V rámci projektu vznikla sada propagačních materiálů v češtině a polštině. Byl to jednak společný leták bývalých barokních lázní v Kuksu a polského města Bardo, 28stránková publikace Živé řeky, stejnojmenné kalendárium nejvýznamnějších akcí spojených s vodou v česko-polském pohraničí, ale zejména putovní výstava Živé řeky představující turisticky nejatraktivnější místa na Labi, Odře a Kladské Nise.
 

 

stav projektu projekt byl ukončen
výdaje 0,9 mil. Kč
realizace 2012
zdroj financování

OPPS ČR-Polsko 
Královéhradecký kraj

 

 

 

 

 


 


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.