Navigace

Udržitelnost projektu Kuks - Braunův kraj

Kuks se stal jednou z deseti nejnavštěvovanějších památek v Česku. Aby téměř tři čtvrtě miliardy korun, které Kuks pomohly zvednout z popela, nepřišly vniveč, chceme vše vybudované dále rozvíjet. Revitalizace Kuksu bude pokračovat.   

Díky projektu Kuks – Braunův kraj se nastartoval destinační management, špičková marketingová podpora všem poskytovatelům služeb cestovního ruchu v Kuksu, informační centrum a funguje i rozvojová agentura. Příštích pět let nás čeká období tzv. udržitelnosti projektu, kdy vše vytvořené nejenže zachováme při životě, ale budeme dále zvyšovat standard služeb poskytovaných turistům, partnerům i obyvatelům obce.
 
To vše je možné jen díky významné podpoře Královéhradeckého kraje, který se zavázal pomoci uhradit větší část nákladů spojených s udržitelností projektu. 
 

 

stav projektu projekt probíhá
výdaje 1,5 mil. Kč za rok
realizace 2015 - 2019
zdroj financování

Královéhradecký kraj

 

 

 

 


 


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.