Navigace

Oprava mostu přes Labe

Cesty na obou březích Kuksu jsou jako nové. Spojuje je ale most, kterému hrozí zřícení. Je hotová studie rekonstrukce příhradové mostovky a připravuje se projektová dokumentace. Na podzim 2016 by měla začít oprava.   

Železný příhradový most přes Labe je zapsaná kulturní památka. Pro její havarijní stav ji ale mohou využívat pouze pěší turisté. Jeho statika je silně porušená a hrozí mu zřícení. Oprava nemohla být zahrnuta do žádného z projektů na revitalizaci Kuksu.
 
U vedení Královéhradeckého kraje se nám podařilo pro obec Kuks vyjednat finanční příspěvek na opravu mostu ve výši 3 miliony korun.
 
Nyní je hotová schválená studie rekonstrukce této památky a zpracovává se projektová dokumentace. V druhé polovině roku 2016 začne oprava mostu. Po dobu oprav zajistí spojení obou břehů náhradní mostní konstrukce.
 

 

stav projektu projekt probíhá
výdaje 3 mil. Kč
realizace 2015 - 2016
zdroj financování

Královéhradecký kraj

 

 

 

 


 


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.