Navigace

CZPL
Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Marketing bez hranic

Projekt nám pomohl zjistit, jak nalákat Poláky do Čech (do Kuksu) a Čechy do Polska (do Barda). Pomohla nám marketingová kampaň sestavená na míru oběma místům, díky získaným tvrdým datům. 

Během sezóny 2017 probíhala pečlivě připravená reklamní kampaň, která navázala na velkou kampaň agentury CzechTourism. Kuks byl totiž v roce 2017 jednou z deseti tváří Česka pro blízké i vzdálené zahraniční trhy. Zaměřili jsme se zejména na online marketingová řešení. Celou letní sezónu jsme sbírali data o návštěvnících a návštěvnosti (automatický sčítač návštěvnosti, dotazníková šetření aj.) a prováděli průzkumy. Destinace Kuks a polské Bardo jsme společně prezentovali na veletrzích cestovního ruchu v Hradci Králové (Infotour a cykloturistika) a polské Vratislavi.

 


 

stav projektu projekt ukončen
výdaje 1,6 mil. Kč
realizace 2017
zdroj financování

OPPS ČR-Polsko 
Královéhradecký kraj

 

 

 

 

 


 


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.