Navigace

PublicitaBaroko neumírá

Výroba modelu a bronzového odlitku Braunova Betléma jako marketingové podpory návštěvnosti. Přeshraniční spolupráce se zámkem Książ.

Projekt jsme připravili na základě poptávky vedení Královéhradeckého kraje a spolku Královédvorských Betlémářů do jarní výzvy 2020. Záměru jsme nalezli polského partnera, dali mu přeshraniční smysl a nastavili technologické řešení. Projekt byl schválen v červnu 2020. V rámci realizace koordinujeme výrobu odlitku od výběrového řízení, zajištění dat 3D skenování, vytvoření modelu na 3D tiskárně až po odlití ve slévárně a slavnostní odhalení. To proběhne před sezónou 2021 v Kuksu (bronzový odlitek) a v partnerském zámku Książ, kam dodáme polyuretanový kolorovaný model Braunova Betléma. Vytvoření bronzového odlitku zajistíme jak tištěnou, tak online propagaci. V rámci projektu částečně čerpáme mzdy.

Projekt Baroko neumírá, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002479, realizujeme v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, 8. výzvy Euroregionu Glacensis pro Fond mikroprojektů.

 


 

stav projektu projekt v realizaci
výdaje 897 tis. Kč
realizace 7/2020 – 6/2021
zdroj financování

OPPS ČR-Polsko 
Královéhradecký kraj