Navigace

Stezky v okolí Kuksu

Opravený Hospital Kuks působí na turisty jako magnet, a tak se nám mačkají ve frontě u pokladny. Ukážeme jim, že Kuks není jen hospital, ale má také magické okolí. Označíme vycházkové trasy v okolí Kuksu a nabídneme tak další doplňkový program všem návštěvníkům.  

Hraběcí stezka provede návštěvníky obnovenou alejí s impozantním výhledem na Hospital Kuks, ale i na hraniční pohoří s Polskem. Neobvyklý zážitek připravíme různě upravenými povrchy stezky pro chůzi na boso. Necelé 4 km dlouhý okruh přivede návštěvníky ze Stanovic zpět do Kuksu příjemnou procházkou podél Labe.
 
Anenská stezka povede k bývalé kapli Sv. Anny, kde obnovíme prameniště léčivého pramene, a dále k opravené soše kukské Madony s děťátkem. Přibližně 4km okruh přes Stanovice zakončíme na levém břehu Labe. 
 
Tříkilometrový okruh K domu filosofů připomene tuto kdysi významnou chloubu Kuksu – dnes již nestojící knihovnu. 

 


 

stav projektu příprava žádosti
výdaje 4 mil. Kč
realizace 2016 - 2017
zdroj financování

OPPS ČR-Polsko 
Královéhradecký kraj

 

 

 

 

 


 


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.