Navigace

Revitalizace kaskádového schodiště

Monumentální kaskádové schodiště je z uměleckého hlediska srovnatelné se sochami Ctností a Neřestí. Chceme schodiště konzervovat, aby vydrželo nápor turistů i v příštích letech. 

Žádost o grant z tzv. Norských fondů nevyšla. Proto jsme projekt podali na jaře 2016 v rámci nové výzvy IROP.
 
Schodiště je v samém srdci památkové rezervace. Kamenosochařskou výzdobu provedl kolem roku 1725 sochař Matyáš Bernard Braun se spolupracovníky. Památka je v havarijním stavu a rozpadá se. Ročně tudy projdou stovky tisíc turistů. Na takový nápor nebylo schodiště stavěné. Očekávaný nárůst návštěvnosti Kuksu destrukci památky ještě urychlí. Navrhujeme přísně pietní konzervaci této národní kulturní památky a obnovu jejího původního vzhledu z poloviny 18. století.

 


 

stav projektu podána žádost o grant (3/2016)
výdaje 12,5 mil. Kč
realizace 2016 - 2018
zdroj financování

IROP 
Královéhradecký kraj

 

 

 

 

 


 


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.