Navigace

Křížová cesta 21. století

Kuks nejsou jen barokní sochy Matyáše Brauna. Naleznete tu i soudobé sochy předních českých sochařů. Mezi Kuksem a Braunovým Betlémem takzvaná Křížová cesta 21. století. Tvoří ji 15 soch, které ztvárňují příběh nadějí a utrpení člověka. Galerie moderního sochařství v přírodě je volně přístupná. Sochy tu stojí od roku 2008.


Místo je jen 2 km daleko z Kuksu v sousední obci Stanovice. Dovede vás k němu naučná stezka Půjdem spolu do Betléma nebo červená turistická značka. Vůz můžete zaparkovat v obci Stanovice.

 


citát
 
"Příběh utrpení a nadějí člověka je metaforou putování současného člověka. Každý z  nás si nese svým životem svou vlastní křížovou cestu. A bez naděje se nikdo z nás neobejde."
Vladimír Preclík, sochař


K projektu, jehož producentem se stal Královéhradecký kraj, přizval přední české sochaře tří generací s blízkým vztahem k východním Čechám: Jana Koblasu, Stanislava Hanzlíka, Vojtěcha Adamce, Jana Hendrycha, Čestmíra Mudruňku, Ellen Jilemnickou, Ivana Jilemnického, Jiřího Kačera, Maria Kotrbu, Václava Fialu, Michala Šaršeho, Jaromíru Němcovou, Jiřího Marka a Daniela Klose.

Příbeh putování a nadějí člověka je ztvárněn v hořickém pískovci, tradičním kameni tohoto kraje, který už před 300 lety „rozplakal i rozezpíval“ Matyáš Bernard Braun. Slavnostního otevření (4. října 2008) se Vladimír Preclík nedočkal. Ale i k jeho poctě „křížová cesta 21. století“ vypráví o zázraku života, o víře i naději, že smrt nemusí být tou poslední tečkou.

Křížová cesta 21. století, Kuks: Krajina kříže
 Křížová cesta 21. století, Kuks: Slza  Křížová cesta 21. století, Kuks: Zvěstování

Mapa

Křížovou cestu 21. století naleznete nedaleko obce Stanovice u Kuksu (2 km z Kuksu, 4 km ze Dvora Králové nad Labem). Z Kuksu nebo z Braunova Betléma vás k ní dovede naučná stezka Půjdem spolu do Betléma nebo červená turistická značka. 

Křížová cesta 21. století je přístupná celoročně. Vstupné se neplatí. Prohlídku zvládnete pěšky i na kole.

 

Sochy křížové cesty 21. století

Zvěstování 
Autor: Daniel Klose, 1973
Andělé se slétli na zem, Ještě není čas. Zkameněli. Avšak jednou procitnou, zažehnou svá křídla a rozletí se zvěstovat novinu…

Rouška Veroniky

Autor: Stanislav Hanzlík (1931)
Veronika přistoupila ke Kristu, aby mu otřela zmučený obličej. Odměnou jí byl otisk Trpitelovi tváře.

Zázrak nanebevstoupení

Autor: Vojtěch Adamec 1933
Šikmě stoupající figura vzbuzuje pocit levitace. Zázrak odpoutání v kameni je obtížný. Konkávní a konvexní tvary sochu odhmotňují.

Trnová koruna

Autorka: Ellen Jilemnická, 1946
Stylizovaná hlava Krista s trnovou korunou v kubistických tvarech. Nechce šokovat, ale probouzet soucit s trpícím a empatií k bližnímu.

Katedrála prosby

Autor: Vladimír Preclík, 1929–2008
Prosba je modlitbou. Prosíme a doufáme s očima upřenýma k nebi. Proč k nebi? Nebe je synonymem tajemství, víry a naděje…

Svatá rodina

Autor: Jan Koblasa, 1932
Otec, matka a na jejich klíně dítě v rozpaženém gestu- v touze obejmout – ve znamení krize. Na odvrácené straně plastiky reliéf ležícího Krista. Boží hrob.

Světlo v temnotách

Autor: Ivan Jilemnický, 1944
Mezi dvěma kamennými vertikálami prochází světlo. Poslední okamžiky před setměním, smrtí a vzkříšením.

Vykoupení

Autor: Jan Hendrych, 1936
Vysoký dřík korunovaný třemi hlavami – symboly různosti tváří, ras, náboženství. Zpodobují tváře lidského údělu – i v hříchu.

Slza

Autor: Václav Fiala,1955
Slza je zpodobením pláče, kříž symbolem utrpení, srdce znakem lásky. Symboly po tisíciletí užívané i zneužívané.

Pieta

Autor: Marius Kotrba, 1959
Doba a způsob vyjádření se mění, ale hluboké působení smutku přetrvává. Tak jako radost v naději v život věčný.

Krajina kříže

Autor: Čestmír Mudruňka, 1935
Zrození – smrt. Máme svůj kříž. Vstupujeme do něho. Určujeme jeho podobu. Krajina zůstává.

Hledač

Autor: Michal Šarše, 1956
Figura vrostlá do sedadla obrací svět do sebe v touze dotknout se jeho tajemství a objevit smysl lidské existence.

Lásky bolest

Autor: Jiří Marek, 1972
Láska života v uzavřeném kruhu. Ten ale může být rozseknut smrtí. Pak se velká láska mění ve velkou bolest. Kompozice ve tvaru kříže zachycuje poslední setkání Ježíše Krista s matkou Marií a Máří Magdalénou.

Brána naděje

Autorka: Jaromíra Němcová, 1959
Postavy se v pase zlomily, aby se navzájem opřely. Už mezi nimi není napětí, zvítězila opora, Branou je možné i pohlédnout vzhůru do bezbřehých nebes.

Obelisk

Autor: Jiří Kačer, 1952
Symbol síly myšlenky a její schopnosti odolávat, podpořené vzájemnou soudržností a stálostí ve smýšlení.

 

 

citát
 

"Pašijové výjevy spojené do cyklu křížové cesty patří k nejčastějším tématům umění v oblasti křesťanské kultury v posledních dvou tisíciletích."
Mojmír Horyna, historik umění


 


Křížová cesta pozvánka (4.10.2008)

Posouzení záměru Křížová cesta- Kuks

 


Tento web vznikl v rámci projektu Kuks–Braunův kraj. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
 

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.