Navigace

Trasa 2
Za Ctnostmi a Neřestmi

2 km, čas 2 hodiny.
Zavedeme vás do Hospitalu Kuks. Poznátelé čivou atmosféru jeho zahrady, staleté lékárny i alegorické sochy lidských ctností a neřestí.
Na cestu se můžete vydat za jakéhokoli poča
sí. Některá místa lze navštívit jen s placeným průvodcem. Trasa začíná i končí na terase před kostelem.

1. Ctnosti a Neřesti

Duší Kuksu jsou sochy. Potkáte jich tu desítky doslova na každém kroku. Největší atrakcí jsou ale Ctnosti a Neřesti – sochy 24 žen představující dobré i špatné lidské vlastnosti. Vytvořil je geniální umělec Matyáš Bernard Braun a patří k vrcholu českého baroka.


Sochy Ctností a Neřestí před Hospitalem Kuks jsou pouze kopie dokončené v roce 1984. Originály můžete vidět během prohlídky Hospitalu Kuks v lapidáriu.


Ctnosti (vlevo)
Víra, Naděje, Láska, Trpělivost, Moudrost, Statečnost, Cudnost, Píle, Štědrost, Upřímnost, Spravedlnost a Střídmost.


Neřesti (vpravo)
Pýcha, Lakomství, Závist, Smilstvo, Obžerství, Hněv, Lenost, Zoufalství, Lehkomyslnost, Pomluva, Lstivost a Podvod.


Terasa (uprostřed)
Osm soch blahoslavenství a uprostřed Náboženství. Vlevo před ctnostmi Anděl blažené smrti, vpravo před neřestmi Anděl žalostné smrti.
 

2. Hospital Kuks

Celému údolí vévodí majestátní Hospital Kuks s kostelem Nejsvětější Trojice a se špitální zahradou.Tady poznáte všechny lidské Ctnosti a Neřesti, jak vypadá smrt při tanci a čím se dříve léčilo. Býval to zaopatřovací ústav pro vojenské veterány a pro starce.

V unikátní barokní lékárně se dozvíte, k čemu jsou dobrá vlčí játra nebo prášek z mumie. Ve farmaceutickém muzeu se na chvíli stanete lékárníkem. Uvidíte Tanec smrti, který jinde nenajdete, a nahlédnete do hraběcí hrobky. Ve sklepích můžete degustovat nejlepší česká vína.

Hospital Kuks nabízel seniorům zdarma ubytování, stravu a zdravotní péči. Byla zde lékárna, nemocnice, knihovna, refektář, kuchyně, jídelna, kanceláře a místnosti pro hosty.
 

3. Lékárna U granátového jablka

V barokní lékárně U granátového jablka se dozvíte, k čemu jsou dobrá vlčí játra nebo prášek z mumie. Ano, i takové ingredience tu máme. Aby ne, když je to druhá nejstarší dochovaná lékárna v Česku. Původní vybavení je až z poloviny 18. století. Návštěva lékárny je součástí placené prohlídky Hospitalu Kuks.

 

4. České farmaceutické muzeum

Víte, jaké je to být lékárníkem? Zkuste si to v Českém farmaceutickém muzeu. Možná si tu připravíte vlastní elixír mládí. Nebo aspoň tabletku. Poznáte, jak a čím se léčilo od baroka po současnost. A kdyby se vám z vůně léčivek zatočila hlava, pomoc je nablízku. Na nohy vás postaví nádoby na pijavice nebo lahodné bylinné kapky z Kuksu.

 

5. Špitální zahrada

Pravidelný půdorys, štěrkové cestičky, pečlivě střižený zimostráz, obří obelisky a celá řada soch. Zámecká zahrada na Loiře? Kdepak, tohle je špitální bylinková zahrada v Kuksu. Pěstovalo se tu ovoce, zelenina a byliny pro potřebu hospitalu a lékárny U granátového jablka. Velký křesťanský bojovník uprostřed a další sochy byly do bezpečí zahrady přeneseny z Braunova Betléma.

 

6. Galerie českých vín

Pravdu na dně vinné sklenky najdete ve sklepení hospitalu. Ucelená kolekce vín českých vinařů je svým rozsahem ojedinělá. Skvělá vína z Čech tady můžete degustovat a pak si je odnést s sebou domů. Nebo je rovnou vypít třeba ve viničním altánu nad vinohradem s vyhlídkou na celý Kuks.
 

7. Hraběcí hrobka

Nahlédněte zblízka do hraběcí hrobky. Společně s hospitalem, chrámem a hřbitovem tvo
řila duchovní svět Kuksu – takzvaný břeh smrti. Na opačné straně Labe byl břeh života se zámkem, divadlem a nikdy nekončím veselím lázeňského života. Večer po skončení plesu vždy hrabě vyvedl hosty na balkon zámku na protějším břehu. Ukázal na věčné světlo svítící z hrobky, aby všem připomněl pomíjivost života.


V hrobce odpočívá zakladatel rodu císařský generál Jan Špork, jeho syn a zakladatel Kuksu František Antonín a další příbuzní. V hrobce jsou uloženy ostatky poslední kukské hraběnky Kateřiny Sweerts–Sporck (✝1945).


 


Tento web vznikl v rámci projektu Kuks–Braunův kraj. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
 

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.