Navigace

Udržitelnost projektu Braunův kraj II.

Opravou dvou historicky cenných budov v centru někdejších barokních lázní práce nekončí. Ba naopak. Čeká nás každodenní provoz a údržba jedné národní kulturní památky a jedné památkově chráněné budovy. 

Někdejší barokní lázeňský dům na nábřeží Labe je jedním z posledních svědků slávy kukských lázní. Od roku 1720 zde sídlil hostinec. Nyní je zde prvotřídní restaurace, veřejné toalety a víceúčelový sál, ve kterém probíhají akce, školení i vzdělávací programy. V druhé budově – v secesní Jeschkeho vile – sídlí destinační management a turistické informační centrum.  

Jsme vděční, že se Královéhradecký kraj rozhodl podporovat provoz obou budov, aby zůstalo zachováno kulturní dědictví našich předků a všechny s velkou námahou vytvořené služby pro turisty i místní obyvatele. Díky revitalizaci Kuksu se výrazně zvýšila kvalita poskytovaných služeb a vznikla nová pracovní místa v soukromém sektoru.
 

 

stav projektu projekt probíhá
výdaje 1,1 mil. Kč za rok
realizace 2015 - 2019
zdroj financování

Královéhradecký kraj

 

 

 

 


 


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.