Navigace

Česko-polská informační centra

Zaměřujeme se na Poláky – nabízíme služby polštině. Vznikl nový turistický portál, působivé reklamní spoty, rozcestníky, informační systém a množství tiskovin. 

Projekt připravený s dlouholetými polskými partnery z města Bardo zlepšil servis pro české i polské turisty. Proběhly výměnné stáže a jazykový kurz pracovníků informačních center a výměnná poznávací exkurze pro české turisty do Barda a polské turisty do Kuksu.
 
V obci jsme umístili nový mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola, informační cedule s mapami) a rozcestníky označili všechny veřejné turistické cíle.  
 
Vznikla nová sada tištěných průvodců a letáků. A hlavně nový oficiální turistický portál ZKUSKUKS.cz. Skvěle vypadá i na chytrých telefonech a tabletech a je propojen s datovým skladem Královéhradeckého kraje. Nechali jsme natočit strhující reklamní spoty o Kuksu i Bardu. Kampaní na sociálních sítích v češtině i polštině jsme zvýšili povědomí o Kuksu.
 

 

stav projektu projekt byl ukončen
výdaje 3,9 mil. Kč
realizace 2014 - 2015
zdroj financování

OPPS ČR-Polsko 
Královéhradecký kraj

 

 

 

 

 


 


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.