Navigace

PROJEKTY, KTERÉ ZMĚNILY KUKS

OSM LET PRÁCE. DVA TUCTY PROJEKTŮ. PŘES PŮL MILIARDY KORUN.
 

Od roku 2009 přinesly projekty na obnovu barokního areálu do Kuksu více než 630 milionů korun. Většinou z evropských dotací. Díky nim se nám podařilo zachránit dědictví našich předků pro další generace, potěšit stovky tisíc příchozích a vytvořit desítky nových pracovních míst.

Nahlédněte do seznamu projektů, které změnily Kuks k nepoznání.

 

Barokem to nekončí

Výroba modelu a bronzového odlitku Braunova Betléma jako marketingové podpory
návštěvnosti. Přeshraniční spolupráce se zámkem Książ.

Barokem to nekončí II

Výroba modelu a bronzového odlitku Braunova Betléma jako marketingové podpory
návštěvnosti. Přeshraniční spolupráce se zámkem Książ.

Baroko neumírá

Jak dlouho trvá cesta časem o 300 let zpět? U nás v Kuksu hodinu. Pas ani kufr nepotřebujete, postačí mobilní telefon a nová unikátní aplikace s rozšířenou realitou.

Rozšířená realita v Kuksu

Jak dlouho trvá cesta časem o 300 let zpět? U nás v Kuksu hodinu. Pas ani kufr nepotřebujete, postačí mobilní telefon a nová unikátní aplikace s rozšířenou realitou.

Poznej baroko

Letní celodenní slavnost Baroko naoko v Kuksu díky projektu získá přeshraniční přesah. Naše sousedy zapojíme nejen na straně účasti a tvorbě na programu, ale i na straně publika.

Výlet snů

Představte si prodloužený víkend. Každý den jiný zážitek. První den exotická Afrika, druhý den romantická památka a ten třetí dobrodružství na raftech. Zní to pěkně? To si pište. Že jste o tom neslyšeli? No právě.

Marketing bez hranic

Projekt nám pomohl zjistit, jak nalákat Poláky do Čech (do Kuksu) a Čechy do Polska (do Barda). Pomohla nám marketingová kampaň sestavená na míru oběma místům, díky získaným tvrdým datům. 

Infrastruktura Braunova Betléma

Po revitalizaci barokního areálu v Kuksu nás čeká další důležitý krok – obnova nedalekého Braunova Betléma, který je na indikativním seznamu UNESCO. Odborná komise už vybrala architektonické studio, které zpracovává studii obnovy.

Revitalizace kaskádového schodiště

Monumentální kaskádové schodiště je z uměleckého hlediska srovnatelné se sochami Ctností a Neřestí. Chceme schodiště konzervovat, aby vydrželo nápor turistů i v příštích letech.

Kukská biketower

Kuksu chybí služby pro cyklisty. Přitom jich po nové cyklostezce za rok přijíždí na 100 tisíc. Nemají si kam bezpečně uschovat kola během prohlídky. Proto vytvoříme parkovací věž – obdobu hradecké Biketower.

Stezky v okolí Kuksu

Opravený Hospital Kuks působí na turisty jako magnet, a tak se nám mačkají ve frontě u pokladny. Ukážeme jim, že Kuks není jen hospital, ale má také magické okolí. Označíme vycházkové trasy v okolí Kuksu a nabídneme tak další doplňkový program všem návštěvníkům.

Koncepce rozvoje česko-polské spolupráce

Připravíme společné koncepční dokumenty. Díky nim budeme lépe využívat skrytý potenciál přírodních a kulturních zdrojů Kuksu a Barda. Zvýšíme návštěvnost regionu a zajistíme jeho udržitelný rozvoj.

Záchrana drobné architektury


Opravujeme schody, studánky a sochy. Z Programu rozvoje venkova jsme získali téměř 4 miliony korun na restauraci dvou barokních schodišť, kamenných studánek s lázeňskými prameny a Braunovy sochy Davida. Projekt byl ukončen.

Cyklostezka do Kuksu

Ke Šporkovu Hospitalu Kuks se už dostanete na kole či po svých po nové cyklostezce. Čeká vás příjemný 30kilometrový výlet, který zvládnou i děti. Bát se nemusíte, auta na ni nesmí. Na rovině podél řek vám bude cesta příjemně ubíhat. Na Labskou cyklostezku do Kuksu můžete i na inline bruslích.

Šlechtická sídla a cestovní ruch

Hrady a zámky jsou oblíbenými tipy na výlet. Jejich majiteli jsou státní instituce, samosprávy i soukromníci. Mají podobné problémy, málokdy se ale mohou potkat a sdělit si je. Přeshraniční setkání už vůbec nejsou obvyklá. Jedno takové setkání jsme připravili. 

Zajištění dostupnosti atraktivit CR v obci Kuks

V Kuksu už se nepráší za kočárem. Jsou opravené a vydlážděné všechny hlavní ulice a cesty v historickém centru obce. Pohodlně se tak dostanete z parkoviště až k Hospitalu Kuks. Pomohli jsme s financováním tohoto projektu. 

Vzdělávací krajina Kuks

Komentované prohlídky Křížové cesty 21. století, odborný workshop pracovníků v cestovním ruchu a propagace na veletrzích.

Vojenské památky jako turistické cíle

Vojenské památky jsou neprávem opomíjené. Přitom se jedná o turisticky atraktivní místa. Proto jsme vydali tematickou sadu propagačních materiálů o vojenských památkách v česko-polském pohraničí a uspořádali mezinárodní konferenci. 

Kuks na poštovní známce

Kuks se dočkal unikátní prezentace. V edici Krásy naší vlasti byly vydány hned dvě známky. Slavnostní křest v lapidáriu Hospitalu Kuks si nenechali ujít stovky filatelistů.

Voda a cestovní ruch

Řeky odjakživa spojují krajinu, kterou protékají. Jsou i pojítkem mezi lidmi. Na třetím ročníku mezinárodní konference jsme představili turisticky atraktivní místa podél Labe, Odry a Kladské Nisy. Vznikla tematická sada tiskovin a výstava Živé řeky.

Žena na cestách

Dva dny besed, přednášek a autogramiád o cestování a ženách v cestovním ruchu. Na čtvrtém ročníku mezinárodní konference vystoupil i Jan Saudek a další hosté.

Stezky v krajině

Díky pátému ročníku mezinárodní konference o cestovním ruchu a cestování už všichni vědí, jaký je vlastně rozdíl mezi cyklotrasou, cyklostezkou a singltrekem.

Kukská Madona

Věnujeme se i drobným památkám, které dotvářejí genia loci Kuksu. Opravili jsme sochu Madony s děťátkem, která byla v zuboženém stavu. 

Česko-polská informační centra

Zaměřujeme se na Poláky – nabízíme služby polštině. Vznikl nový turistický portál, působivé reklamní spoty, rozcestníky, informační systém a množství tiskovin.

Otevřete s námi Kuks

Po náročné dvouleté revitalizaci si Kuks zasloužil i důstojný start první turistické sezóny. Barokní areál jsme slavnostně otevřeli na konci března 2015 za účasti předsedy vlády a mnoha významných hostů.

Baroko bez hranic

Obnovený Kuks jsme představili na konferenci, presstripu a veletrzích. Dokončili jsme vycházkový okruh do Braunova Betléma a vytvořili novou expozici v barokním sklepení.

Oprava mostu přes Labe

Cesty na obou březích Kuksu jsou jako nové. Spojuje je ale most, kterému hrozí zřícení. Je hotová studie rekonstrukce příhradové mostovky a připravuje se projektová dokumentace. Na podzim 2016 by měla začít oprava.

Obnova ploch před IC Kuks

Pravidelný půdorys, štěrkové cestičky a pečlivě střižený zimostráz nemusí být jen u zámku na Loiře. Taková bude i Jeschkeho zahrádka před informačním centrem Kuks. 

Udržitelnost projektu Kuks - Braunův kraj

Kuks se stal jednou z deseti nejnavštěvovanějších památek v Česku. Aby téměř tři čtvrtě miliardy korun, které Kuks pomohly zvednout z popela, nepřišly vniveč, chceme vše vybudované dále rozvíjet. Revitalizace Kuksu bude pokračovat.

Udržitelnost projektu Braunův kraj II.

Opravou dvou historicky cenných budov v centru někdejších barokních lázní práce nekončí. Ba naopak. Čeká nás každodenní provoz a údržba jedné národní kulturní památky  a jedné památkově chráněné budovy.

Kuks – Braunův kraj


Smyslem projektu je poskytovat Kuksu a okolí špičkovou marketingovou podporu a rozšířit místní nabídku turistických služeb. Zasloužené propagace se dočkal i unikátní soubor přírodních plastik Braunův Betlém nebo soudobá křížová cesta. 

Braunův kraj II.


Obnovili jsme dvě historicky cenné budovy na nábřeží Labe. Tvoří výraznou dominantu panoramatu bývalých barokních lázní v Kuksu. V lázeňském domě vzniklo multimediální sál, výstavní prostory a stravovací zařízení, v druhém jsme otevřeli turistické informační centrum. Díky tomu prodloužíme turistickou sezónu i délku pobytu turistů v regionu.


Kuks – Granátové jablko


Cílem projektu Kuks – Granátové jablko je obnovit do roku 2014 dnes nevyužívané a do značné míry zchátralé části barokního Hospitalu Kuks a vdechnout jim nový život. Projekt bude ukončen na jaře 2015.

 


MŮŽEME VÁM POMOCI? 

Máte otázku? Promluvte si s námi
nebo napište. Určitě vám pomůžeme.
Volejte 499 422 423.
ODESLAT DOTAZ EMAILEM >

 


Tento web vznikl v rámci projektu Kuks–Braunův kraj. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
 

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.