Navigace

Aktuality

Stránka

Změny na Kuksu

Změny na KuksuVzhledem k majetko-právním změnám v obci Kuks v souvislosti se založením obecně prospěšné společnosti Revitalizace KUKS, přikládáme v příloze základní informace o připravovaných projektových záměrech v obci jak pro širokou veřejnost, tak pro občany obce Kuks.

22. 2. 2010 Zobrazit více

"Kuks - Braunův kraj"

"Kuks - Braunův kraj"Kuks – Braunův kraj. Pod tímto názvem podala Obecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS projekt do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.2. – Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu.

 

Kuks – Braunův kraj. Pod tímto názvem podala Obecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS projekt do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.2. – Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Hlavním cílem projektu je obnovit a oživit historicky a kulturně významnou lokalitu obce Kuks a jejího blízkého okolí, zvýšit její atraktivitu pro návštěvníky prostřednictvím nabídky kvalitních  a dostupných informací formou tištěných publikací, multimediálních nosičů a dalších špičkových marketingových služeb (Informační centrum, informační systém a webové stránky,…). Zasloužené prezentace se dočká nejen samotná obec Kuks, ale i světově unikátní soubor přírodních plastik Braunův Betlém a také křížová cesta 21. století „Příběh utrpení a nadějí člověka“, zpřístupněná veřejnosti od roku 2008. 

Projekt „Kuks - Braunův kraj“ rozvíjí koncept rozvoje cestovního ruchu v oblasti barokního areálu Národní kulturní památky Hospital Kuks a je koncipován ve spolupráci  s Národním památkovým ústavem  (souběžný projekt do Integrovaného operačního programu) a  dalšími partnery včetně zájmových organizací v dané lokalitě.

 „Vzájemné propojení aktivit více jak dvaceti zamýšlených projektů znásobí programovou nabídku a přitažlivost Kukska, která tak přispěje nejen ke zvýšení návštěvnosti, ale i tolik potřebnému prodloužení pobytu turistů v celém Královéhradeckém kraji,“ uvedl Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS, o.p.s.

„Tento projekt počítá  mimo jiné i s vytvořením nových pracovních míst v lokalitě. Pokud budeme v našich záměrech úspěšní, a já věřím že ano, mohli bychom do roku 2013 získal z evropských dotačních fondů až 200 milionů korun, “ upřesnil ing. Josef Táborský, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a předseda Správní rady společnosti Revitalizace KUKS.

Mgr. Jiří Skalický, ředitel

Revitalizace Kuks, o.p.s

Velké náměstí 1

500 03  Hradec Králové

mob.: +420 724 167 890

skalicky@revitalizacekuks.cz

www.revitalizacekuks.cz

 

1. 2. 2010 Zobrazit méně

Stránka