Navigace

Aktuality

Stránka

Velikonoce v Hotelu Pod Zvičinou

Velikonoce v Hotelu Pod ZvičinouZveme vás na veselé Velikonoce do Hotelu Pod Zvičinou. Tuto neděli 8. 4. od 12 hodin.

29. 3. 2011 Zobrazit více

Studenti Královédvorského gymnázia představili filmy o Kuksu

Studenti Královédvorského gymnázia představili filmy o KuksuProjekt Tři mapy kraje F. A. Šporka představilo pět studentských skupin ze 2.A a 4.C během své premiéry pro spolužáky v kině Svět ve Dvoře Králové. Odborné pomoci se studentům dostalo od Asociace české videokultury Medialog o. s.

29. 3. 2011 Zobrazit více

Společnost Revitalizace KUKS prezentuje nejen Kuks a okolí

Společnost Revitalizace KUKS prezentuje nejen Kuks a okolíV současné chvíli běží několik projektů najednou nejen z Regionálního operačního programu Severovýchod, ale také z OP přeshraniční spolupráce. Byly vydány letáky a brožura o Kuksu, které jsou téměř prvními o této destinaci na trhu. Nyní se připravuje natáčení zvukových dokumentů o Kuksu. O dalších aktivitách a připravovaných projektech čtěte níže.

25. 3. 2011 Zobrazit více

Tisková zpráva: Konference Vojenské památky a cestovní ruch / zbraně, které neničí, ale baví/

Tisková zpráva: Konference Vojenské památky a cestovní ruch / zbraně, které neničí, ale baví/Ve dnech 18. – 19. března se v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France uskutečnila konference s mezinárodní účastí Vojenské památky a cestovní ruch (zbraně, bunkry, pevnosti), jejímiž pořadateli byla obecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a OROT (Opolska Regionalna Organizacja Turystycna). Významným partnerem bylo rovněž Dolnoslezské vojvodství.

Po loňské premiéře – konferenci na téma Šlechtická sídla a cestovní ruch (hrady, zámky, erby) to byla už druhá a znovu úspěšná prezentace společnosti Revitalizace KUKS.

Na úvod přivítal účastníky konference hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který mimo jiné uvedl, že „vojenské památky v dnešní době patří nepochybně k těm nejatraktivnějším. Vděčí za to síle a napětí, které z nich vyzařují. Myslím ale, že je to způsobeno kromě jiného i podvědomou úctou k zápasům, které se v jejich době odehrály a jimž byli němými svědky.“

Náměstek hejtmana Helmut Dohnálek připomněl, že vojenské památky v Královéhradeckém kraji se právem těší zvýšenému zájmu odborné i laické veřejnosti a že v této oblasti máme co nabídnout – od těch nejstarších, přes bohatou nabídku pevností před II. světovou válkou, z nichž některé fungují jako kvalitní muzea či skanzeny, až po památník největší bitvy, která se kdy odehrála na našem území – tedy rakousko-pruské střetnutí u Hradce Králové v 19. století.

Mezi čestnými hosty dvoudenního jednání byl mimo jiné ředitel Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové plukovník ing. Václav Špaček, ředitel Opolské regionální turistické organizace Piotr Mielec,Wojciech Biliński, ředitel oddělení cestovního ruchu, úřadu maršálka Dolnoslezské vojvodství a Janusz Wojczik, ředitel odboru kultury, sportu a turistiky, úřadu maršálka Opolského vojvodství či Jaroslav Hošek z odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Přednášející – zástupci turistických destinací, vlastníci i provozovatelé vojenských památek - zejména členové historických spolků z ČR, Polské a Slovenské republiky – si vyměnili názory na spolupráci v oblasti propagace a marketingu, hovořili o hledání kvalitních služeb a přitažlivých nabídek pro návštěvníky a vzájemně si předali cenné zkušenosti z oblasti nesnadného získávání finanční podpory včetně prostředků z EU na rekonstrukce, provoz a údržbu těchto objektů, z nichž mnohé ještě nedávno byly na pokraji nevratného zničení.

Jaroslav Hošek z Ministerstva pro místní rozvoj ČR připomněl nezastupitelnou úlohu dobrovolných nadšenců, kteří nečekají na podněty ze shora a s ohromným nasazením zachraňují vzácné fortifikační systémy. Uvedl rovněž, že většina krajů disponuje jasnou koncepcí v oblasti cestovního ruchu a že budoucnost vojenských památek je výhradně věcí profesionálního partnerství všech zúčastněných.

„Během dvoudenního jednání vystoupil např. zástupce Královéhradeckého kraje Pavel Mertlík, který představil komplexní pohled na vojenské památky v regionu a jejich přínos pro cestovní ruch, o aktuálních trendech militárií v cestovním ruchu – tzv. zážitkové turistice -  hovořil Jan Otava z Agentury CzechTourism a nejbližší plány v souvislosti s oživením barokní pevnosti Terezín prezentoval Miloslav Kubíček.

Zkušenosti našich polských sousedů s  uplatněním vojenských památek v cestovním ruchu – konkrétně ve městě Nysa – představila paní Kristina Dubiel. Její slovenský kolega Ľudovít Gráfel odborně i s nečekaným humorem diskutoval o unikátním pevnostním systému Komárno, označovaném jako „slovenský Gibraltar“. Z dalších vojenských historických objektů se veřejnost dočkala například prezentace města Packów či pozoruhodného komplexu podzemní továrny Osowka, dodnes opředeného četnými legendami o ukrytém německém říšském pokladu.

Velký zájem odborné i laické veřejnosti druhý jednací den vzbudilo vystoupení Miroslava Kejzlara na téma nejvýznamnější pevnosti v česko-polském pohraničí – Březinka a Stachelberg, dále prezentace atraktivních rytířských soubojů v polském hradě v Byczynie v podání Andrzeje Kościuka, evokujících drsný středověk,  či architekta Marka Bartoše, který s řadou sobě podobných nadšenců vyvzdoroval Vojenské muzem v Králíkách a rovněž inicioval významnou a dnes už tradiční vzpomínkovou akci Mobilizace Cihelna. Jde o připomínku nejvýznamnější události československé armády v září roku 1938. 

Škoda jen, že v původně avizovaném programu nevystoupil ředitel Vojenského historického ústavu, historik a známý propagátor vojenské tematiky plk. Mgr. Aleš Knížek, na jehož přednášku na téma muzeum Lešany a Kbely byli mnozí účastníci velmi zvědavi.

Během dvoudenního setkání, které navštívilo více než sto účastníků, pořadatelé nabídli hostům možnost exkurze do největší pevnosti česko-polského pohraničí Dobrošov a jako jednu z regionálních turistických atrakcí – prohlídkový okruh labyrintu podzemních chodeb mohutné pevnosti Josefov za svitu voskových svící a ohlušující kanonády dělostřelců v historických uniformách. Na závěr fyzicky poměrně náročného programu byli účastníci odměněni posezením v tamní vyhřáté důstojnické besedě za doprovodu vojenských skladeb v podání Zámeckého saxofonového kvarteta. Během večera se podávalo speciální stylové menu inspirované „polní kuchyní“.

„Stejně jako v loňském roce i tento projekt významně rozvíjí přeshraniční partnerství,“ shrnuje Jiří Skalický, ředitel společnosti Revitalizace KUKS. „Finanční prostředky na jeho realizaci - ve výši 25 318 EUR – jsme získali z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.

Výstupem z konference bude DVD sborník s příspěvky přednášejících, zvukovými záznamy a fotogalerií. Dále publikace s nejzajímavějšími vojenskými turistickými cíly česko-polského pohraničí, letáky, roll up a mapa. Letos poprvé jsme zájemcům umožnili sledovat konferenci prostřednictvím internetu v přímém přenosu (i ze záznamu) na adrese: http://live.audiopro.cz/

Pokračovat v této slibně započaté česko-polské spolupráci hodláme také v roce 20132. Už teď připravujeme konferenci na téma „Vodní turistika Labe – Odra“, na které se budeme opět podílet spolu s Královéhradeckým krajem a samozřejmě také s našimi zahraničními partnery.“

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
 

Radiový spot Český rozhlas (mp3, 695 KB)

 
Fotogalerie:
 
Konference Vojenské památky Zástupce partnerské organizace OROT Piotr MielecRoll up konference
 Moderátor konference Robert TamchynaVzácní hosté Registrace účastníků
 Piotr Stachura Konference Vojenské památky a cestovní ruchÚvodní slovo hejtmana KHK Lubomíra France
 
 ředitel pořádající organizace Jiří Skalický Exkurze pevnost DobrošovExkurze pevnost Dobrošov

Pevnost josefovpevnost Dobrošov pevnost Dobrošov


23. 3. 2011 Zobrazit méně

MASKY V KUKSU - KUKS V MASKÁCH

Festival THEATRUM KUKS, chystající se na svůj desátý ročník (25. - 28. 8. 2011), získal loni společně s partnerskými festivaly a soubory z Itálie, Španělska, Francie a Německa grant Culture2000 na dvouletou mezinárodní školu Commedia dell´arte s názvem MASKS ON STAGE 2010 - 2012.

21. 3. 2011 Zobrazit více

Tisková zpráva ZKUS KUKS

Tisková zpráva ZKUS KUKSObecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS podepsala smlouvu o poskytnutí dotace k projektu Kuks - Braunův kraj 3. 2; region prezentuje na veletrzích cestovního ruchu a připravuje konferenci s názvem Vojenské památky a cestovní ruch. Více informací čtěte níže.

15. 2. 2011 Zobrazit více

Revitalizace KUKS na veletrhu cestovního ruchu v Lysé nad Labem

Revitalizace KUKS na veletrhu cestovního ruchu v Lysé nad LabemVe dnech 11.-13.2.2011 proběhl na výstavišti v Lysé nad Labem veletrh cestovního ruchu Regiony České republiky 2011. Revitalizace KUKS o.p.s. zde představila nejen své projekty, ale i nové propagační materiály z celé oblasti Královéhradeckého kraje.

15. 2. 2011 Zobrazit více

Podkrkonoší se zúčastnilo veletrhu Holiday World v Praze

Podkrkonoší se zúčastnilo veletrhu Holiday World v PrazeV období 10. – 13. února 2011 se konal již tradiční každoroční veletrh Holiday World pořádaný na výstavišti Praha v Holešovicích zaměřený na cestovní ruch. Také letos se zde sešla hojná účast zástupců regionů, a proto Podkrkonoší zde také nesmělo chybět. Současně zde byly prezentovány i nové propagační materiály společnosti Revitalizace KUKS ze strany partnera projektu právě Podzvičinska.

14. 2. 2011 Zobrazit více

Propagace Podkrkonoší z Regionálního operačního programu

Leden 2011 je ve znamení počátku realizace projektu Propagace Podkrkonoší
z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severovýchod. Projekt o celkových nákladech přes 3 mil. korun, kde dotace činí 92,5%, bude realizován sdružením Podzvičinsko po dobu 2, 5 roku od 1. ledna 2011 do 28. června 2013.

2. 2. 2011 Zobrazit více

Informační čtvrtletník Podzvičinský drak- první vydání!

Informační čtvrtletník Podzvičinský drak- první vydání!Začátkem ledna tohoto roku vyšel informační čtvrtletník s názvem Podzvičinský drak a to v elektronické podobě. Důvodem, proč se Sdružení rozhodlo vydávat tento čtvrtletník, je snaha objektivně informovat čtenáře o dění nejen v samotném sdružení, ale i v celé oblasti Podzvičinsko.

26. 1. 2011 Zobrazit více

Stránka