Navigace

Aktuality

Stránka

Velikonoce v Hotelu Pod Zvičinou

Velikonoce v Hotelu Pod ZvičinouZveme vás na veselé Velikonoce do Hotelu Pod Zvičinou. Tuto neděli 8. 4. od 12 hodin.

29. 3. 2011 Zobrazit více

Studenti Královédvorského gymnázia představili filmy o Kuksu

Studenti Královédvorského gymnázia představili filmy o KuksuProjekt Tři mapy kraje F. A. Šporka představilo pět studentských skupin ze 2.A a 4.C během své premiéry pro spolužáky v kině Svět ve Dvoře Králové. Odborné pomoci se studentům dostalo od Asociace české videokultury Medialog o. s.

29. 3. 2011 Zobrazit více

Společnost Revitalizace KUKS prezentuje nejen Kuks a okolí

Společnost Revitalizace KUKS prezentuje nejen Kuks a okolíV současné chvíli běží několik projektů najednou nejen z Regionálního operačního programu Severovýchod, ale také z OP přeshraniční spolupráce. Byly vydány letáky a brožura o Kuksu, které jsou téměř prvními o této destinaci na trhu. Nyní se připravuje natáčení zvukových dokumentů o Kuksu. O dalších aktivitách a připravovaných projektech čtěte níže.
Projekt Kuks- Braunův kraj v realizaci: ROP Severovýchod (3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu). Projekt navazuje na řadu let připravovaný koncept rozvoje cestovního ruchu v oblasti barokního areálu NKP Hospital Kuks.
 
V současné době jsou vytvořeny webové stránky www.revitalizacekuks.cz; a řada propagačních materiálů (Leták ZKUS KUKS, nejnověji brožura „Šporkův KUKS“ a další drobné propagační materiály o Kuksu v česko-polské a anglicko-německé jazykové mutaci); je vytvořeno logo a vizuální styl destinace, realizuje se cyklus deseti zvukových dokumentů „Kuks - kouzlo, umění, krása, symbol“, který vzniká ve spolupráci s předními historiky umění a znalci barokní krajiny na Kuksu a který dokumentuje unikátní minulost i přítomnost KUKSU.
Společnost dále připravuje natáčení reklamního filmového spotu o Kuksu, vytvoření naučné stezky Dvanáct zastavení v Kuksu s využitím technologie bluetooth a ve spolupráci s partnery Stanislavem Bohadlem a rodinou Erlebachových plánuje: Muzeum barokního tisku Michaela Rentze a rozšíření expozice Historic Car musem Kuks v Jeschkeho továrně.
V rámci projektu ROP Severovýchod (3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu) obecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS spolupracuje s řadou partnerů – mimo jiné: Podzvičinsko, destinační společnost Východní Čechy, Kladské pomezí, Orlické hory a Podorlicko, Krkonoše – smo, dále ZOO Dvůr Králové nad Labem, NPÚ - územní odborné pracoviště Josefov, Hospital KUKS, Farmaceutická fakulta UK a České farmaceutické muzeum na Kuksu, dále s rodinou Erlebachových a s Kuckus-Baade o.s. Stanislava Bohadla.
Revitalizace KUKS o.p.s. se každoročně zúčastňuje veletrhů cestovního ruchu (Brno- Regiontour, Lysá nad Labem, Holiday World Praha, Polsko- trhy v Opoli 17. -18. 2. 2011, GLOB Katowice 25. – 26. 3. 2011). V roce 2010 se uskutečnila prezentace projektu Revitalizace KUKS o.p.s. na Staroměstském náměstí v Praze spolu s Královéhradeckým krajem v IC agentury CzechTourism a rovněž prestižní premiéra vizí, plánů a projektů v pražské galerii Labyrint za přítomnosti předních osobních kulturního a společenského života.
Projekt přeshraniční spolupráce
Vedle svých aktivit zaměřených na intenzivní propagaci Kuksu a okolí se Revitalizace KUKS o.p.s. věnuje také projektům v rámci přeshraniční česko-polské spolupráce. V roce 2010 uspořádala mezinárodní konferenci „Šlechtická sídla a cestovní ruch (hrady, zámky, erby)“. Výstupem byl sborník s příspěvky přednášejících se zvukovými záznamy a fotogalerií, dále publikace „Perly pohraničí“, věnovaná šlechtickým sídlům v česko-polském pohraničí v příslušných jazykových mutacích. V letošním roce společnost zopakovala úspěšnou premiéru, když ve dnech 17. – 18. 3. 2011 realizovala konferenci s mezinárodní účastí na téma „Vojenské památky a cestovní ruch (zbraně, bunkry, pevnosti)“. Také toto odborné setkání přinese DVD sborník s příspěvky přednášejících, zvukovými záznamy a fotogalerií, rovněž publikaci s nejzajímavějšími vojenskými turistickými cíly česko-polského pohraničí, letáky, roll up a mapu. Finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 25 318 EUR získala společnost Revitalizace KUKS o.p.s. z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis.
Pokračovat v této slibně započaté spolupráci hodláme také v roce 2012. Už teď připravujeme konferenci na téma Vodní turistika Labe – Odra, na které se samozřejmě budeme podílet spolu s našimi polskými partnery. Stalo se už tradicí, že se během roku setkáváme a vzájemně koordinujeme naše záměry jak z oblasti cestovního ruchu, tak i vědy, vzdělávání a regionálního rozvoje,“ uvedl ředitel společnosti Mgr. Jiří Skalický.
 

 


25. 3. 2011 Zobrazit méně

Tisková zpráva: Konference Vojenské památky a cestovní ruch / zbraně, které neničí, ale baví/

Tisková zpráva: Konference Vojenské památky a cestovní ruch / zbraně, které neničí, ale baví/Ve dnech 18. – 19. března se v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France uskutečnila konference s mezinárodní účastí Vojenské památky a cestovní ruch (zbraně, bunkry, pevnosti), jejímiž pořadateli byla obecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a OROT (Opolska Regionalna Organizacja Turystycna). Významným partnerem bylo rovněž Dolnoslezské vojvodství.

23. 3. 2011 Zobrazit více

MASKY V KUKSU - KUKS V MASKÁCH

Festival THEATRUM KUKS, chystající se na svůj desátý ročník (25. - 28. 8. 2011), získal loni společně s partnerskými festivaly a soubory z Itálie, Španělska, Francie a Německa grant Culture2000 na dvouletou mezinárodní školu Commedia dell´arte s názvem MASKS ON STAGE 2010 - 2012.

21. 3. 2011 Zobrazit více

Tisková zpráva ZKUS KUKS

Tisková zpráva ZKUS KUKSObecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS podepsala smlouvu o poskytnutí dotace k projektu Kuks - Braunův kraj 3. 2; region prezentuje na veletrzích cestovního ruchu a připravuje konferenci s názvem Vojenské památky a cestovní ruch. Více informací čtěte níže.

15. 2. 2011 Zobrazit více

Revitalizace KUKS na veletrhu cestovního ruchu v Lysé nad Labem

Revitalizace KUKS na veletrhu cestovního ruchu v Lysé nad LabemVe dnech 11.-13.2.2011 proběhl na výstavišti v Lysé nad Labem veletrh cestovního ruchu Regiony České republiky 2011. Revitalizace KUKS o.p.s. zde představila nejen své projekty, ale i nové propagační materiály z celé oblasti Královéhradeckého kraje.

15. 2. 2011 Zobrazit více

Podkrkonoší se zúčastnilo veletrhu Holiday World v Praze

Podkrkonoší se zúčastnilo veletrhu Holiday World v PrazeV období 10. – 13. února 2011 se konal již tradiční každoroční veletrh Holiday World pořádaný na výstavišti Praha v Holešovicích zaměřený na cestovní ruch. Také letos se zde sešla hojná účast zástupců regionů, a proto Podkrkonoší zde také nesmělo chybět. Současně zde byly prezentovány i nové propagační materiály společnosti Revitalizace KUKS ze strany partnera projektu právě Podzvičinska.

14. 2. 2011 Zobrazit více

Propagace Podkrkonoší z Regionálního operačního programu

Leden 2011 je ve znamení počátku realizace projektu Propagace Podkrkonoší
z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severovýchod. Projekt o celkových nákladech přes 3 mil. korun, kde dotace činí 92,5%, bude realizován sdružením Podzvičinsko po dobu 2, 5 roku od 1. ledna 2011 do 28. června 2013.

2. 2. 2011 Zobrazit více

Informační čtvrtletník Podzvičinský drak- první vydání!

Informační čtvrtletník Podzvičinský drak- první vydání!Začátkem ledna tohoto roku vyšel informační čtvrtletník s názvem Podzvičinský drak a to v elektronické podobě. Důvodem, proč se Sdružení rozhodlo vydávat tento čtvrtletník, je snaha objektivně informovat čtenáře o dění nejen v samotném sdružení, ale i v celé oblasti Podzvičinsko.

26. 1. 2011 Zobrazit více

Stránka