Navigace

Aktuality

Jsme Revitalizace KUKS.
Marketingová organizace a oficiální destinační společnost barokního areálu Kuks a Braunova Betléma.


Propagujeme zdejší historické skvosty, rozvíjíme areál pro místní i přespolní a vracíme naději zbloudilým turistům. A to jedině díky dlouhodobé finanční podpoře Královéhradeckého kraje, obce Kuks, fondů Evropské unie a pomoci mnoha našich partnerů, pro které je Kuks srdeční záležitostí. Stejně jako nás.

Jsme nezisková organizace Revitalizace KUKS, o. p. s.
Stavte se za námi na kus řeči v infocentru.

Těšíme se!

Turistické informační centrum Kuks

Turistický web ZKUSKUKS.cz

Úniková hra Kuks Šporkova skrýš

Ubytování hotel Kuks Jeschkeho vila

Stránka

Archiv

Velikonoce v Hotelu pod Zvičinou

Velikonoce v Hotelu pod ZvičinouLetos podruhé zažijte Velikonoční mši v kapličce u hotelu, která bude oživena
Královédvorským pěveckým sborem ZÁBOJ. Po mši je připraveno společné posezení, pro děti skákací hrad, trampolína a jízda na poníkovi.

5. 4. 2011 Zobrazit více

Odešel sochař Vojtěch Adamec – jeden z autorů křížové cesty na Kuksu

Odešel sochař Vojtěch Adamec – jeden z autorů křížové cesty na KuksuDne 28. 3. 2011 ve věku 77 let zemřel nečekaně akademický sochař, člen S.V.U Mánes, Vojtěch Adamec. Poslední rozloučení se konalo dne 4. dubna ve 12. 00 hod. v kostele sv. Jiljí na Starém městě v Praze. Obřad celebroval arcibiskup pražský a primas český Dominik Duka OP.

4. 4. 2011 Zobrazit více

Filmové ohlédnutí za konferencí

Podívejte se na konferenci Vojenské památky a cestovní ruch očima jednoho z účastníků.

4. 4. 2011 Zobrazit více

Velikonoce v Hotelu Pod Zvičinou

Velikonoce v Hotelu Pod ZvičinouZveme vás na veselé Velikonoce do Hotelu Pod Zvičinou. Tuto neděli 8. 4. od 12 hodin.

29. 3. 2011 Zobrazit více

Studenti Královédvorského gymnázia představili filmy o Kuksu

Studenti Královédvorského gymnázia představili filmy o KuksuProjekt Tři mapy kraje F. A. Šporka představilo pět studentských skupin ze 2.A a 4.C během své premiéry pro spolužáky v kině Svět ve Dvoře Králové. Odborné pomoci se studentům dostalo od Asociace české videokultury Medialog o. s.

29. 3. 2011 Zobrazit více

Společnost Revitalizace KUKS prezentuje nejen Kuks a okolí

Společnost Revitalizace KUKS prezentuje nejen Kuks a okolíV současné chvíli běží několik projektů najednou nejen z Regionálního operačního programu Severovýchod, ale také z OP přeshraniční spolupráce. Byly vydány letáky a brožura o Kuksu, které jsou téměř prvními o této destinaci na trhu. Nyní se připravuje natáčení zvukových dokumentů o Kuksu. O dalších aktivitách a připravovaných projektech čtěte níže.
Projekt Kuks- Braunův kraj v realizaci: ROP Severovýchod (3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu). Projekt navazuje na řadu let připravovaný koncept rozvoje cestovního ruchu v oblasti barokního areálu NKP Hospital Kuks.
 
V současné době jsou vytvořeny webové stránky www.revitalizacekuks.cz; a řada propagačních materiálů (Leták ZKUS KUKS, nejnověji brožura „Šporkův KUKS“ a další drobné propagační materiály o Kuksu v česko-polské a anglicko-německé jazykové mutaci); je vytvořeno logo a vizuální styl destinace, realizuje se cyklus deseti zvukových dokumentů „Kuks - kouzlo, umění, krása, symbol“, který vzniká ve spolupráci s předními historiky umění a znalci barokní krajiny na Kuksu a který dokumentuje unikátní minulost i přítomnost KUKSU.
Společnost dále připravuje natáčení reklamního filmového spotu o Kuksu, vytvoření naučné stezky Dvanáct zastavení v Kuksu s využitím technologie bluetooth a ve spolupráci s partnery Stanislavem Bohadlem a rodinou Erlebachových plánuje: Muzeum barokního tisku Michaela Rentze a rozšíření expozice Historic Car musem Kuks v Jeschkeho továrně.
V rámci projektu ROP Severovýchod (3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu) obecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS spolupracuje s řadou partnerů – mimo jiné: Podzvičinsko, destinační společnost Východní Čechy, Kladské pomezí, Orlické hory a Podorlicko, Krkonoše – smo, dále ZOO Dvůr Králové nad Labem, NPÚ - územní odborné pracoviště Josefov, Hospital KUKS, Farmaceutická fakulta UK a České farmaceutické muzeum na Kuksu, dále s rodinou Erlebachových a s Kuckus-Baade o.s. Stanislava Bohadla.
Revitalizace KUKS o.p.s. se každoročně zúčastňuje veletrhů cestovního ruchu (Brno- Regiontour, Lysá nad Labem, Holiday World Praha, Polsko- trhy v Opoli 17. -18. 2. 2011, GLOB Katowice 25. – 26. 3. 2011). V roce 2010 se uskutečnila prezentace projektu Revitalizace KUKS o.p.s. na Staroměstském náměstí v Praze spolu s Královéhradeckým krajem v IC agentury CzechTourism a rovněž prestižní premiéra vizí, plánů a projektů v pražské galerii Labyrint za přítomnosti předních osobních kulturního a společenského života.
Projekt přeshraniční spolupráce
Vedle svých aktivit zaměřených na intenzivní propagaci Kuksu a okolí se Revitalizace KUKS o.p.s. věnuje také projektům v rámci přeshraniční česko-polské spolupráce. V roce 2010 uspořádala mezinárodní konferenci „Šlechtická sídla a cestovní ruch (hrady, zámky, erby)“. Výstupem byl sborník s příspěvky přednášejících se zvukovými záznamy a fotogalerií, dále publikace „Perly pohraničí“, věnovaná šlechtickým sídlům v česko-polském pohraničí v příslušných jazykových mutacích. V letošním roce společnost zopakovala úspěšnou premiéru, když ve dnech 17. – 18. 3. 2011 realizovala konferenci s mezinárodní účastí na téma „Vojenské památky a cestovní ruch (zbraně, bunkry, pevnosti)“. Také toto odborné setkání přinese DVD sborník s příspěvky přednášejících, zvukovými záznamy a fotogalerií, rovněž publikaci s nejzajímavějšími vojenskými turistickými cíly česko-polského pohraničí, letáky, roll up a mapu. Finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 25 318 EUR získala společnost Revitalizace KUKS o.p.s. z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis.
Pokračovat v této slibně započaté spolupráci hodláme také v roce 2012. Už teď připravujeme konferenci na téma Vodní turistika Labe – Odra, na které se samozřejmě budeme podílet spolu s našimi polskými partnery. Stalo se už tradicí, že se během roku setkáváme a vzájemně koordinujeme naše záměry jak z oblasti cestovního ruchu, tak i vědy, vzdělávání a regionálního rozvoje,“ uvedl ředitel společnosti Mgr. Jiří Skalický.
 

 


25. 3. 2011 Zobrazit méně

Tisková zpráva: Konference Vojenské památky a cestovní ruch / zbraně, které neničí, ale baví/

Tisková zpráva: Konference Vojenské památky a cestovní ruch / zbraně, které neničí, ale baví/Ve dnech 18. – 19. března se v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France uskutečnila konference s mezinárodní účastí Vojenské památky a cestovní ruch (zbraně, bunkry, pevnosti), jejímiž pořadateli byla obecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a OROT (Opolska Regionalna Organizacja Turystycna). Významným partnerem bylo rovněž Dolnoslezské vojvodství.

23. 3. 2011 Zobrazit více

MASKY V KUKSU - KUKS V MASKÁCH

Festival THEATRUM KUKS, chystající se na svůj desátý ročník (25. - 28. 8. 2011), získal loni společně s partnerskými festivaly a soubory z Itálie, Španělska, Francie a Německa grant Culture2000 na dvouletou mezinárodní školu Commedia dell´arte s názvem MASKS ON STAGE 2010 - 2012.

21. 3. 2011 Zobrazit více

Tisková zpráva ZKUS KUKS

Tisková zpráva ZKUS KUKSObecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS podepsala smlouvu o poskytnutí dotace k projektu Kuks - Braunův kraj 3. 2; region prezentuje na veletrzích cestovního ruchu a připravuje konferenci s názvem Vojenské památky a cestovní ruch. Více informací čtěte níže.

15. 2. 2011 Zobrazit více

Revitalizace KUKS na veletrhu cestovního ruchu v Lysé nad Labem

Revitalizace KUKS na veletrhu cestovního ruchu v Lysé nad LabemVe dnech 11.-13.2.2011 proběhl na výstavišti v Lysé nad Labem veletrh cestovního ruchu Regiony České republiky 2011. Revitalizace KUKS o.p.s. zde představila nejen své projekty, ale i nové propagační materiály z celé oblasti Královéhradeckého kraje.

15. 2. 2011 Zobrazit více
Archiv

Stránka