Navigace

Aktuality

Jsme Revitalizace KUKS.
Marketingová organizace a oficiální destinační společnost barokního areálu Kuks a Braunova Betléma.


Propagujeme zdejší historické skvosty, rozvíjíme areál pro místní i přespolní a vracíme naději zbloudilým turistům. A to jedině díky dlouhodobé finanční podpoře Královéhradeckého kraje, obce Kuks, fondů Evropské unie a pomoci mnoha našich partnerů, pro které je Kuks srdeční záležitostí. Stejně jako nás.

Jsme nezisková organizace Revitalizace KUKS, o. p. s.
Stavte se za námi na kus řeči v infocentru.

Těšíme se!

Turistické informační centrum Kuks

Turistický web ZKUSKUKS.cz

Úniková hra Kuks Šporkova skrýš

Ubytování hotel Kuks Jeschkeho vila

Stránka

Archiv

Velikonoce v Hotelu pod Zvičinou

Velikonoce v Hotelu pod ZvičinouLetos podruhé zažijte Velikonoční mši v kapličce u hotelu, která bude oživena
Královédvorským pěveckým sborem ZÁBOJ. Po mši je připraveno společné posezení, pro děti skákací hrad, trampolína a jízda na poníkovi.

5. 4. 2011 Zobrazit více

Odešel sochař Vojtěch Adamec – jeden z autorů křížové cesty na Kuksu

Odešel sochař Vojtěch Adamec – jeden z autorů křížové cesty na KuksuDne 28. 3. 2011 ve věku 77 let zemřel nečekaně akademický sochař, člen S.V.U Mánes, Vojtěch Adamec. Poslední rozloučení se konalo dne 4. dubna ve 12. 00 hod. v kostele sv. Jiljí na Starém městě v Praze. Obřad celebroval arcibiskup pražský a primas český Dominik Duka OP.

4. 4. 2011 Zobrazit více

Filmové ohlédnutí za konferencí

Podívejte se na konferenci Vojenské památky a cestovní ruch očima jednoho z účastníků.

4. 4. 2011 Zobrazit více

Velikonoce v Hotelu Pod Zvičinou

Velikonoce v Hotelu Pod ZvičinouZveme vás na veselé Velikonoce do Hotelu Pod Zvičinou. Tuto neděli 8. 4. od 12 hodin.

29. 3. 2011 Zobrazit více

Studenti Královédvorského gymnázia představili filmy o Kuksu

Studenti Královédvorského gymnázia představili filmy o KuksuProjekt Tři mapy kraje F. A. Šporka představilo pět studentských skupin ze 2.A a 4.C během své premiéry pro spolužáky v kině Svět ve Dvoře Králové. Odborné pomoci se studentům dostalo od Asociace české videokultury Medialog o. s.

29. 3. 2011 Zobrazit více

Společnost Revitalizace KUKS prezentuje nejen Kuks a okolí

Společnost Revitalizace KUKS prezentuje nejen Kuks a okolíV současné chvíli běží několik projektů najednou nejen z Regionálního operačního programu Severovýchod, ale také z OP přeshraniční spolupráce. Byly vydány letáky a brožura o Kuksu, které jsou téměř prvními o této destinaci na trhu. Nyní se připravuje natáčení zvukových dokumentů o Kuksu. O dalších aktivitách a připravovaných projektech čtěte níže.

25. 3. 2011 Zobrazit více

Tisková zpráva: Konference Vojenské památky a cestovní ruch / zbraně, které neničí, ale baví/

Tisková zpráva: Konference Vojenské památky a cestovní ruch / zbraně, které neničí, ale baví/Ve dnech 18. – 19. března se v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France uskutečnila konference s mezinárodní účastí Vojenské památky a cestovní ruch (zbraně, bunkry, pevnosti), jejímiž pořadateli byla obecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a OROT (Opolska Regionalna Organizacja Turystycna). Významným partnerem bylo rovněž Dolnoslezské vojvodství.

Po loňské premiéře – konferenci na téma Šlechtická sídla a cestovní ruch (hrady, zámky, erby) to byla už druhá a znovu úspěšná prezentace společnosti Revitalizace KUKS.

Na úvod přivítal účastníky konference hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který mimo jiné uvedl, že „vojenské památky v dnešní době patří nepochybně k těm nejatraktivnějším. Vděčí za to síle a napětí, které z nich vyzařují. Myslím ale, že je to způsobeno kromě jiného i podvědomou úctou k zápasům, které se v jejich době odehrály a jimž byli němými svědky.“

Náměstek hejtmana Helmut Dohnálek připomněl, že vojenské památky v Královéhradeckém kraji se právem těší zvýšenému zájmu odborné i laické veřejnosti a že v této oblasti máme co nabídnout – od těch nejstarších, přes bohatou nabídku pevností před II. světovou válkou, z nichž některé fungují jako kvalitní muzea či skanzeny, až po památník největší bitvy, která se kdy odehrála na našem území – tedy rakousko-pruské střetnutí u Hradce Králové v 19. století.

Mezi čestnými hosty dvoudenního jednání byl mimo jiné ředitel Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové plukovník ing. Václav Špaček, ředitel Opolské regionální turistické organizace Piotr Mielec,Wojciech Biliński, ředitel oddělení cestovního ruchu, úřadu maršálka Dolnoslezské vojvodství a Janusz Wojczik, ředitel odboru kultury, sportu a turistiky, úřadu maršálka Opolského vojvodství či Jaroslav Hošek z odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Přednášející – zástupci turistických destinací, vlastníci i provozovatelé vojenských památek - zejména členové historických spolků z ČR, Polské a Slovenské republiky – si vyměnili názory na spolupráci v oblasti propagace a marketingu, hovořili o hledání kvalitních služeb a přitažlivých nabídek pro návštěvníky a vzájemně si předali cenné zkušenosti z oblasti nesnadného získávání finanční podpory včetně prostředků z EU na rekonstrukce, provoz a údržbu těchto objektů, z nichž mnohé ještě nedávno byly na pokraji nevratného zničení.

Jaroslav Hošek z Ministerstva pro místní rozvoj ČR připomněl nezastupitelnou úlohu dobrovolných nadšenců, kteří nečekají na podněty ze shora a s ohromným nasazením zachraňují vzácné fortifikační systémy. Uvedl rovněž, že většina krajů disponuje jasnou koncepcí v oblasti cestovního ruchu a že budoucnost vojenských památek je výhradně věcí profesionálního partnerství všech zúčastněných.

„Během dvoudenního jednání vystoupil např. zástupce Královéhradeckého kraje Pavel Mertlík, který představil komplexní pohled na vojenské památky v regionu a jejich přínos pro cestovní ruch, o aktuálních trendech militárií v cestovním ruchu – tzv. zážitkové turistice -  hovořil Jan Otava z Agentury CzechTourism a nejbližší plány v souvislosti s oživením barokní pevnosti Terezín prezentoval Miloslav Kubíček.

Zkušenosti našich polských sousedů s  uplatněním vojenských památek v cestovním ruchu – konkrétně ve městě Nysa – představila paní Kristina Dubiel. Její slovenský kolega Ľudovít Gráfel odborně i s nečekaným humorem diskutoval o unikátním pevnostním systému Komárno, označovaném jako „slovenský Gibraltar“. Z dalších vojenských historických objektů se veřejnost dočkala například prezentace města Packów či pozoruhodného komplexu podzemní továrny Osowka, dodnes opředeného četnými legendami o ukrytém německém říšském pokladu.

Velký zájem odborné i laické veřejnosti druhý jednací den vzbudilo vystoupení Miroslava Kejzlara na téma nejvýznamnější pevnosti v česko-polském pohraničí – Březinka a Stachelberg, dále prezentace atraktivních rytířských soubojů v polském hradě v Byczynie v podání Andrzeje Kościuka, evokujících drsný středověk,  či architekta Marka Bartoše, který s řadou sobě podobných nadšenců vyvzdoroval Vojenské muzem v Králíkách a rovněž inicioval významnou a dnes už tradiční vzpomínkovou akci Mobilizace Cihelna. Jde o připomínku nejvýznamnější události československé armády v září roku 1938. 

Škoda jen, že v původně avizovaném programu nevystoupil ředitel Vojenského historického ústavu, historik a známý propagátor vojenské tematiky plk. Mgr. Aleš Knížek, na jehož přednášku na téma muzeum Lešany a Kbely byli mnozí účastníci velmi zvědavi.

Během dvoudenního setkání, které navštívilo více než sto účastníků, pořadatelé nabídli hostům možnost exkurze do největší pevnosti česko-polského pohraničí Dobrošov a jako jednu z regionálních turistických atrakcí – prohlídkový okruh labyrintu podzemních chodeb mohutné pevnosti Josefov za svitu voskových svící a ohlušující kanonády dělostřelců v historických uniformách. Na závěr fyzicky poměrně náročného programu byli účastníci odměněni posezením v tamní vyhřáté důstojnické besedě za doprovodu vojenských skladeb v podání Zámeckého saxofonového kvarteta. Během večera se podávalo speciální stylové menu inspirované „polní kuchyní“.

„Stejně jako v loňském roce i tento projekt významně rozvíjí přeshraniční partnerství,“ shrnuje Jiří Skalický, ředitel společnosti Revitalizace KUKS. „Finanční prostředky na jeho realizaci - ve výši 25 318 EUR – jsme získali z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.

Výstupem z konference bude DVD sborník s příspěvky přednášejících, zvukovými záznamy a fotogalerií. Dále publikace s nejzajímavějšími vojenskými turistickými cíly česko-polského pohraničí, letáky, roll up a mapa. Letos poprvé jsme zájemcům umožnili sledovat konferenci prostřednictvím internetu v přímém přenosu (i ze záznamu) na adrese: http://live.audiopro.cz/

Pokračovat v této slibně započaté česko-polské spolupráci hodláme také v roce 20132. Už teď připravujeme konferenci na téma „Vodní turistika Labe – Odra“, na které se budeme opět podílet spolu s Královéhradeckým krajem a samozřejmě také s našimi zahraničními partnery.“

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
 

Radiový spot Český rozhlas (mp3, 695 KB)

 
Fotogalerie:
 
Konference Vojenské památky Zástupce partnerské organizace OROT Piotr MielecRoll up konference
 Moderátor konference Robert TamchynaVzácní hosté Registrace účastníků
 Piotr Stachura Konference Vojenské památky a cestovní ruchÚvodní slovo hejtmana KHK Lubomíra France
 
 ředitel pořádající organizace Jiří Skalický Exkurze pevnost DobrošovExkurze pevnost Dobrošov

Pevnost josefovpevnost Dobrošov pevnost Dobrošov


23. 3. 2011 Zobrazit méně

MASKY V KUKSU - KUKS V MASKÁCH

Festival THEATRUM KUKS, chystající se na svůj desátý ročník (25. - 28. 8. 2011), získal loni společně s partnerskými festivaly a soubory z Itálie, Španělska, Francie a Německa grant Culture2000 na dvouletou mezinárodní školu Commedia dell´arte s názvem MASKS ON STAGE 2010 - 2012.

21. 3. 2011 Zobrazit více

Tisková zpráva ZKUS KUKS

Tisková zpráva ZKUS KUKSObecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS podepsala smlouvu o poskytnutí dotace k projektu Kuks - Braunův kraj 3. 2; region prezentuje na veletrzích cestovního ruchu a připravuje konferenci s názvem Vojenské památky a cestovní ruch. Více informací čtěte níže.

15. 2. 2011 Zobrazit více

Revitalizace KUKS na veletrhu cestovního ruchu v Lysé nad Labem

Revitalizace KUKS na veletrhu cestovního ruchu v Lysé nad LabemVe dnech 11.-13.2.2011 proběhl na výstavišti v Lysé nad Labem veletrh cestovního ruchu Regiony České republiky 2011. Revitalizace KUKS o.p.s. zde představila nejen své projekty, ale i nové propagační materiály z celé oblasti Královéhradeckého kraje.

15. 2. 2011 Zobrazit více
Archiv

Stránka